проф. др Миодраг Матељевић,
Универзитет у Београду, Математички факултет

„Једначине елементарних кретања“


AПСТРАКТ:

Разматрамо примене математике на елементарна кретања. Један од циљева овог предавања је популаризација науке. Планирамо да у предавању која укључује следеће теме: осцилације, ротационо кретање, Лоренцове трасформације, Ојлерову теорему о ротацији и примену сферених изометрије на оцену капацитета, скицирамо везе између механике, физике и математике.

Кључне речи: примене математике, елементарна кретања, физика, механика