Kontakt
GeoGebra Centar Beograd osnovan je pri Matematičkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, koji zajedno sa International Geogebra Institute ima sledeće ciljeve:
  • Obuka i podrška sadašnjih i budućih nastavnika matematike u profesionalnom razvoju.
  • Razvoj obrazovnog softvera korišćenjem GeoGebre koji je namenjen svim nastavnicima i koji je javno dostupan.
  • Istraživanja vezana za upotrebu GeoGebre u nastavnom procesu.
  • Saradnja sa svim GeoGebra institutima u zemlji i inostranstvu u cilju razmene ideja, materijala i iskustava.

rukovodilac GeoGebra Centra Beograd
dr Miroslav Marić
Matematički fakultet,
Univerzitet u Beogradu
Studentski trg, 11000 Beograd
maricm@matf.bg.ac.rs