мр Наталија Будински,
Основна и средња школа са домом ученика "Петро Кузмјак" Руски Крстур.

„Популација становништва у настави математике“


О раду:

Овај рад даје методички приказ како се особине функција могу обрадити помоћу GeoGebra-e и ситуација из реалног контекста. Дат је и конкретан пример који се односи на представљање популације градова у Србији у математичком контексту. 

Кључне речи: примене математике, функције, полулација